Doporučení a zacházení s noži MAC

 • Nože MAC knives jsou velmi ostré a mohou způsobit vážná zranění.
 • Zacházejte s nimi s maximální péčí!
 • Nože vždy ukládejte na bezpečném a suchém místě a uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Před uložením nože vždy důkladně očistěte a vysušte.
 • Dokud nejsou nože MAC důkladně suché, neskladujte je v pochvě nebo pouzdře na nůž.

Před prvním použitím nože omyjte pod teplou vodou a použijte měkkou houbičku.
Nemyjte nože v myčce na nádobí a nepoužívejte přípravky na mytí nádobí.

 

Před manipulací s noži si prosím důkladně přečtěte následující pokyny:

 • Nedovolte, aby na čepelích nožů zůstávaly rezidua aminokyselin (citróny, limetky, pomeranče, grapefruity, rajčata) delší dobu.
 • Nože vždy opláchněte a důkladně osušte po jejich použití nebo mytí.
 • Nevysušení nožů a nebo ponechání mokrých nožů může způsobit rez !
 • Dlouhodobý kontakt s vlhkostí, chlórem, bělícími prostředky nebo kyselinou může způsobit odbarvení, skvrny, zrezivění nebo korozi čepele.
 • Nepoužívejte mycí prostředky s chlórem během mytí nožů.
 • Nikdy nepoužívejte nože MAC pro účely, pro které nebyly určeny.
 • Nože Mac by měly být používány pouze na vaření.
 • Čepel nepoužívejte pro páčení, ohýbaní a točení. Nože nejsou určené pro páčení nebo otevírání čehokoliv. Nedovolte, aby Vám nůž upadnul. Neházejte s noži. Nevystavujte je extrémním teplotám ani zimě.
 • Kterákoliv z těchto činností může ulomit, prasknout, zdeformovat nebo zlomit čepel či rukojeť.
 • Aby hrany na nožích MAC zůstaly tvrdé, bruste nože na MAC vodních kamenech vždy pod úhlem 10-15 stupňů, nebo protáhněte nože na MAC keramických ocilkách.
 • Nikdy nekrájejte kosti, mražené jídlo, tvrdé tykve nebo další tvrdé předměty. (Na tyto činnosti jsou určené speciální nože např. sekáček na maso a nůž se speciálním zoubkovaným ostřím na mražené suroviny.)
 • Mac Corporation nenese odpovědnost za jakékoliv následné škody vyplývající z vlastnictví nebo užívání těchto nožů.

 

 

Užijte si vaření s použitím nožů MAC!